Links for Albumize

Albumize-0.0.tar.gz
Albumize-1.0.tar.gz
Albumize-1.1.tar.gz
Albumize-1.2.tar.gz
Albumize-1.3.tar.gz