Links for acclaim-badges

acclaim-badges-0.1.0.tar.gz
acclaim_badges-0.1.0-py2.7.egg
acclaim_badges-0.1.0-py2.py3-none-any.whl